Biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thành lập công ty cổ phần ( CP ), Việt Luật Hà Nội cung cấp sẵn biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần dưới dạng tài liệu Microsoft Office Word ( đuôi .docs ). Bạn có thể tải tài liệu về và điền đầy đủ thông tin mà mẫu yêu cầu.

Biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần
Biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Quyết định thành lập công ty cổ phần

Quyết định thành lập công ty cổ phần là một biên bản được lập ra trước khi thành lập công ty thể hiện ý chí của các thành viên, người sáng lập bàn bạc để đưa ra quyết định tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết định thành lập công ty cổ phần còn là một trong những tài liệu quan trọng khi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định tại Điều 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

  • Đối với Cty cổ phần sẽ do Đại hội đồng cổ đông ban hành.

Tải mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

+ Tải quyết định thành lập công ty cổ phần tại đây.