Hồ sơ thành lập công ty cần những gì

Quý khách hàng đang phân vân biết Hồ sơ thành lập công ty cần những gì. Cần các giấy tờ gì, nội dung các giấy tờ cần chuẩn bị những gì? Để giúp khách hàng giải đáp thắc mắc trên Việt Luật chúng tôi xin mời quý khách hàng tham khảo bài viết sau:

ho-so-thanh-lap-cong-ty
Hồ sơ thành lập công ty

Một bộ hồ sơ thành lập công ty cần các giấy tờ sau

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty có các nội dung sau đây:

 • Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty(nếu có mở);
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty;
 • Vốn điều lệ: tổng số vốn đóng góp, số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với loại hình công ty cổ phần;
 • Họ tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của:
  • Thành các viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh;
  • Của chủ sở hữu công ty, thành viên góp vốn đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Của cổ đông sáng lập đối với loại hình công ty cổ phần;
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với loại hình công ty TNHHvà công ty hợp danh;
 • Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập đối với loại hình công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với loại hình công ty TNHH, công ty hợp danh; của cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần;
 • Thể thức được thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong nội bộ;
 • Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, lương và thưởng cho người quản lý, người Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty TNHH hoặc cổ phần đối với loại hình công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Quy định các trường hợp giải thể, trình tự các bước giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo mẫu quy đinh của pháp luật

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Giấy ủy quyền phải ghi rõ thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên ủy quyền cho cá nhân nào đến Sở KH&ĐT nộp hồ sơ, ký và nhận kết quả.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau CCCD/CMND/Hộ chiếu;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau CCCD/CMND/Hộ chiếu;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Danh sách thành viên và cổ đông sáng lập công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây

 • Họ tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của của thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu và cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Họ tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu, cổ đông sáng lập là tổ chức;

Trên đây là những thông tin về vốn hồ sơ thành lập công ty của Việt Luật. Nếu quý khách hàng còn những thắc mắc nào xin liên hệ tới Việt Luật theo địa chỉ dưới đây.

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn và giải đáp những thắc về thông tin dịch vụ xin mời qúy khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Công ty Tư vấn Việt Luật Hà Nội

Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội

SĐT/zalo: 0985 989 256 hoặc 0965 999 345

Email: vietluat126@gmail.com