Tag Archives: công ty tnhh 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là việc tạo ra một chủ thể pháp luật có thể thực hiện việc tham gia các hoạt động kinh doanh, đại diện cho các cá nhân, hoặc pháp nhân để tham gia vào các hoạt động kinh tế. Công ty TNHH 1 thành viên là gì? […]

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì?

Điều kiện thành lập công ty TNHH 100% vốn trong nước tại Việt Nam

Công ty TNHH 1 thành viên là một trong 3 loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam; với đặc thù do 1 tổ chức, 1 người làm chủ sở hữu. Thay vì họ chọn hình thức đăng ký hộ kinh doanh cá thể, thì họ chọn mô hình công ty TNHH một thành […]