Tag Archives: kế toán

Thành lập công ty kiểm toán

thanh-lap-cong-ty-kiem-toan

Kiểm toán là việc xem xét và kiểm tra một cách khách quan về từng khoản mục. Nục đích của kiểm toán đó là trình bày những ý kiến hoặc kết luận về cái được kiểm toán. Đối với các công ty cần kiểm tra báo cáo tài chính rất quan trong, nhưng việc duy […]

Thành lập công ty kế toán

thanh-lap-cong-ty-ke-toan

Kế toán là bộ phận không thể thiếu của một công ty. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có đủ năng lực tài chính để duy trì đội ngũ kế toán của công ty mình. Chính vì thế mà việc sử dụng bên thứ 2 để tham gia vào công việc lý của […]