Tag Archives: kiểm toán

Thành lập công ty kiểm toán

thanh-lap-cong-ty-kiem-toan

Kiểm toán là việc xem xét và kiểm tra một cách khách quan về từng khoản mục. Nục đích của kiểm toán đó là trình bày những ý kiến hoặc kết luận về cái được kiểm toán. Đối với các công ty cần kiểm tra báo cáo tài chính rất quan trong, nhưng việc duy […]