Tag Archives: thành lập công ty logistics

Dịch vụ thành lập công ty Logistics tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty Logistics tại Việt Nam

Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện cho lĩnh vực Logistics phát triển. Nước ta lại có một dải chữ S giáp biển tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các cảng biển lớn. Chúng ta có thể kể đến các cảng biển lớn như: cảng Vũng Tàu, […]